Wagon S 30008-5

ZNTK w Stargardzie Szczecińskim zmontowały na podwoziu węglarki typu 401 Wb lemieszowy pług odśnieżny typu 411S przystosowany do odśnieżania wszystkich szlaków kolejowych z zasp śnieżnych o wysokości do 1,5 m.Pług nie posiada własnego napędu i do użycia wymaga lokomotywy pociągowej-pchającej go przodem.Lemiesze czołowe i 4 boczne uchylane parami zależnie od kierunku jazdy.Konstrukcja umożliwia chowanie zderzaków w czasie jazdy roboczej.Kabiny pługa zostały przebudowane z lokomotyw elektrycznych serii EU 07. Z powodu małej skuteczności odśnieżania przerwano dalsze prace nad konstrukcją maszyn tego typu. Eksponat został przekazany do Muzeum Kolejnictwa w Warszawie przez ZI Siedlce PKP PLK S.A.,gdzie jest dziś eksponowany w Skansenie Taboru. Producent:Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Stargardzie Szczecińskim.

Dane techniczne

Produkcja: Polska
Wytwórca: Zakłady Naprawy Taboru Kolejowego ZNTK w Starogardzie szczecińskim
Czas powstania: lata 70-te XX wieku
Szerokość torów: 750 mm