Lokomotywy tej serii były przeznaczone do pracy manewrowej (posiadają przekładnie hydrauliczną), głównie w zakładach przemysłowych. Budowano je w Zakładach FABLOK - Chrzanów w 1960 roku.

W Polsce, w latach 50, XX wieku, nastąpił szybki wzrost kolejowych przewozów towarowych. Do obsługi manewrowej tych przewozów niezbędne były sprawne i o dużej mocy lokomotywy spalinowe, a takich jeszcze nie produkował nasz przemysł. Postanowiono więc importować je z Węgier. W 1958 roku zakupiono dla PKP 263 takie lokomotywy (polskie oznaczenie serii SM41) w zakładach Ganz-Mavag w Budapeszcie, znanej firmie europejskiej.

W 1958 roku zakończono w Polsce produkcję parowozów. Decyzja ta spowodowała to, że już w latach 60. zaczeło brakować taboru trakcyjnego do obsługi rosnącego ruchu towarowego na liniach niezelektryfikowanych. Dlatego też, zdecydowano się na import z ZSRR ciężkich lokomotyw spalinowych.

W roku 1966 rozpoczęła się dostawa takich lokomotyw produkcji zakładów w Ługańsku na Ukrainie. W sumie, kupiono dla PKP 1114 lokomotyw spalinowych serii ST44 (polskie oznaczenie serii). Obsługiwały one ciężkie pociągi towarowe, na wielu jeszcze wówczas niezelektryzowanych liniach kolejowych.