152 mm haubico armata wz. 37 została wprowadzona do uzbrojenia WP w 1943 roku. Jest przeznaczona do niszczenia punktów ogniowych artylerii, burzenia silnych umocnień i Obezwładniania odległych celów.

152 mm haubica wz 43 została wprowadzona do uzbrojenia WP w 1950 roku. Jest przeznaczona do niszczenia punktów ogniowych artylerii, burzenia umocnień polowych I wykonywania przejść w zaporach z drutu kolczastego i przeciw czołgowych polach minowych.