140 mm Wyrzutnia rakietowa BM-14

Wyrzutnia BM-14 została skonstruowana w ZSRR na początku lat 50. Jest przeznaczona do ostrzeliwania pociskami rakietowymi celów powierzchniowych, zwłaszcza niszczenia siły żywej oraz środków ogniowych w rejonach ześrodkowania wojsk.

W BM-14 16 prowadnic rurowych zamontowano na tylnej części zmodyfikowanego podwozia samochodu ZiŁ-151. W listopadzie 1952 r. wyrzutnie przyjęto oficjalnie do uzbrojenia Armii Radzieckiej.

Wyrzutnia BM-14 weszła do uzbrojenia dywizjonów artylerii rakietowej ludowego Wojska Polskiego w 1956 r. W latach 1965-1970 uznano ją za sprzęt przestarzały, a z uzbrojenia armii polskiej wycofano ostatecznie w latach 90.

Dane techniczne

Produkcja: ZSRR
Wytwórca: brak danych
Czas powstania: od 1956 -
Obsługa: 5 ludzi
Masa wyrzutni załadowanej pociskami: 8 600 kg
Kaliber prowadnicy: 140 mm
Masa rakietowego pocisku odłamkowo-burzącego: 39,6 kg
Donośność: 9,8 km