Opancerzony Samochód Rozpoznawczy BRDM-2

Samochody opancerzone BRDM-2 od końca lat 60-tych znajdują się na wyposarzeniu oddziałów rozpoznawczych WP.

Dane techniczne

Produkcja: ZSRR, Polska
Wytwórca: Arzamaska Fabryka Maszyn - ZSRR, Wojskowe Zakłady Mechaniczne WZM w Siemianowicach Śląskich - Polska
Czas powstania: lata 1963 - 1989
Masa: 7 000 kg
Załoga: 4 ludzi
Uzbrojenie: KM 14,5 mm KPWT; km 7,62 mm PKT
Opancerzenie: max. 10 mm
Prędkość max.: 100 km/h
Prędkość pływania: 9-10 km/h
Zasięg: 750 km