Opancerzony Samochód Rozpoznawczy BRDM

Zapupione dla WP na początku lat 60-tych, były szeroko stosowane w oddziałach rozpoznawczych większości rodzajów wojsk.

Dane techniczne

Produkcja: ZSRR
Wytwórca: brak danych
Czas powstania: lata 1957 – 1966
Masa: 5 100 kg
Załoga: 5 ludzi
Uzbrojenie: km 7,62 mm SGMB lub 12,7 mm wkm DSzK
Opancerzenie: max. 12 mm
Prędkość max.: 90 km/h
Prędkość pływania: 8-9 km/h
Zasięg: 500 km