Radar naprowadzania artyleryjskiego SON-4 M

Dane techniczne

Produkcja: ZSRR, Polska
Wytwórca: Centrum Naukowo-Produkcyjne Elektroniki Profesjonalnej "RADWAR"
Czas powstania: od 1957 -
Długość fal: centymetrowy zakres
Moc impulsu: 250 kW
Antena: średnica 1,8 m
Szerokość wiązki: 3.5-4.6 °
Dokładność w odległości: 20 m
Dokładność w azymucie: 00 - 01,6 stopnia