Stacja radiolokacyjna Kontroli Rejonu Lotniska P-35 MONIKA

Kontroluje i kieruje ruchem lotniczym w przestrzeni objętej odpowiedzialnością danego lotniska.

Dane techniczne

Produkcja: ZSRR, Polska
Wytwórca: Warszawskie Zakłady Radiowe RAWAR
Czas powstania: od 1958 -
Zasięg przy prędkości obrotowej anteny: 15 obr./min, wysokość lotu: 1800 m - 100 km
Skład: kontener z aparaturą nadawczą, kontener z aparaturą odbiorczą i aparaturą techniczno wskaźnikową.
Częstotliwość: E band / F band
PRF: 375 pps
Kąt promieniowania: 0,7 °
Szerokość impulsu: 1,5-4,5 mikrosekund
Zasięg przy prędkości obrotowej anteny: 7 obr./min, wysokość lotu: 25.000 m
Azymut: 360 stopni
Dokładność: 500 m, Zakres: 0,5 ° azymutu
Moc: 1 MW