Stacja naprowadzania SNR-75 W rakiet WOŁCHOW

Dane techniczne

Produkcja: ZSRR
Wytwórca: brak danych
Czas powstania: ZSRR
Odległość wykrywania: 150 km
Zasięg rażenia celu: 7-43/56 km
Maksymalna prędkość lotu obiektu: 2 000 m/s
Skład: 3 przyczepy (odbiornik sygnałów celu, urządzenia wskaźnikowe, blok sterowania wyrzutni w tym prezentowana kabina PW z urządzeniami odbiorczymi i nadawczymi, kanału celu i rakiety z systemem antenowym.
Częstotliwość: 5 010-5 090 MHz i 4 910-4 990 MHz
Częstotliwości powtarzania impulsów (PRF: 828 - 1 440 pps i 1 656 - 2 880 pps
Szerokość impulsu: 0,4-1,2 ms
Moc szczytowa: 1 500 kW
Szerokość wiązki: 7,5 · 1,5 °