Radar naprowadzania artyleryjskiego SON-9A

Dane techniczne

Produkcja: ZSRR, Polska
Wytwórca: Centrum Naukowo-Produkcyjne Elektroniki Profesjonalnej "RADWAR"
Czas powstania: od końca lat 50-tych XX wieku -
Częstotliwość: 400 Hz
Długość fali: 10 cm
Moc szczytowa impulsu: 250 kW
Czas trwania impulsu: 0,8 mikrosekundy
Zasięg wykrywania: 55 km
Zasięg automatycznego śledzenia: 35 km
Dokładność w azymucie: 0,10 stopnia
Dokładność w elewacji: 0,10 stopnia
Rozróżnialność w odległości: 125 m
Całkowita masa: 1 500 kg