Stacja "MARIA" służy do wykrywania i śledzenia obiektów powietrznych oraz określania ich bieżących współrzędnych (odległość pochyłej, azymutu, kąta położenia i wysokości). Może także wskazywać cele radiolokacyjnym stacjom artyleryjskim i naprowadzać samoloty na wykryte obiekty.

Więcej artykułów…