Brona ESÓWKA dwupolowa

Dane techniczne

Produkcja: Polska, (Lublin)
Czas powstania: okres międzywojenny
Wytwórca: Fabryka Maszyn i Narzędzi Rolniczych M. Wolski i S-ka
Technika wykonania: wyrób fabryczny