Wyrzutnia rakiet Krug

Zestaw składa się ze stacji radiolokacyjnej wstępnego poszukiwania i wskazywania celów 1S12A1, stacji radiolokacyjnej naprowadzania rakiet 1S32M, wyrzutni 2P24M, rakiety kierowanej 3M8M3, systemu zautomatyzowanego kierowania ogniem K-1 „KRAB”, stacji kontrolno-pomiarowej „KIPS” 2W9M i wyposażenia dodatkowego.

Masa wyrzutni w położeniu bojowym wynosi 28,2 t, liczba przewożonych na wyrzutni rakiet – 2, maksymalna prędkość jazdy – 35 km/h, zasięg jazdy – 780 km. Przeznaczony jest do osłony wojsk i obiektów przed środkami napadu powietrznego oraz zwalczania pojedynczych i grupowych celów powietrznych, lecących z prędkością do 830 m/s, na wysokości od 250 do 23 500 m.

Dane techniczne

Dane ogólne
Producent: ZSRR
Lata produkcji: od 1958
Lata eksploatacji w Polsce: od 1976
Obsługa: osoba
Dane techniczne
Rakieta kierowana: 3M8M3
Długość: 7,843 m
Średnica: m
Masa
Masa rakiety: 2 453 kg
Masa silnika startowego: 273,6 kg
Masa wyrzutni: kg
Osiągi
Zasięg ognia skutecznego: km
Skuteczny pułap zwalczania celów: km
Dolna granica zwalczania celów: m
Prędkość rakiety na torze lotu: od 800 do 1 100 m/s