Silnik turboodrzutowy SO-3

Dane techniczne

Produkcja: Polska
Wytwórca: WSK PZL Rzeszów
Wytwórca: od 1948 roku
Długość: 2 157 mm
Średnica: 707 mm szerokości, 764 mm Wysokość
Sucha masa: 321 kg
Kompresor: Siedmio etapowa w całości ze stali sprężarka osiowa
Maksymalny ciąg: 10,8 kN start, 9,8 kN ciągły
Ciśnienie sprężania: 4,8 : 1
Jednostkowe zużycie paliwa: 29,6 g / (kN · s)
Stosunek ciągu do masy: 3,4 : 1