Załoga składa się z sześciu strażaków: dowódcy, kierowcy-mechanika oraz dwóch dwuosobowych rot - gaśniczej i wodnej. Samochód ciągnął beczkę - dwukółkę z 750 litrmi wody. Motopompa mogła podać cztery prądy wody o wydajności 200 litrów na min. każdy przy ciśnieniu 8-miu atmosfer. Można było pobierać wodę z hydrantów, ze stawów czy rzek.

Wyposarzenie znajdujące się na samochodzie pochodzi z lat dwudziestych. Samochody służyły do wybuchu II wojny światowej w Oddziałach Straży Ogniowej w Warszawie. Odrestaurowany w 1996 roku z inicjatywy i przy wydatnej pomocy Prezesa Klubu Samochodów Zabytkowych CAAR Pana Tadeusza SKRZELIŃSKIEGO oraz strażaków zatrudnionych w Wydziele Technicznym Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.

Załoga składa się z sześciu strażaków: dowódcy, kierowcy-mechanika oraz dwóch dwuosobowych rot - gaśniczej i wodnej.