Pudełko UNITRA

 Zjednoczenie Przemysłu Elektronicznego i Teletechnicznego

"UNITRA"

Warszawa, ul. Krucza 36

jest jedynym producentem wyrobów w zakresie:

 • Części i podzespołów elektronicznych
 • Lamp elektronicznych i półprzewodników
 • Źródła światła
 • Sprzętu elektroakustycznego
 • Sprzętu teletechnicznego
 • Maszyn i urządzeń technologicznych dla przemysłu elektronicznego
 • Elektronicznego sprzętu profesjonalnego
 • Sprzętu elektronicznego powszechnego użytku

Union of Electronic Technical Industry

"UNITRA"

Warszawa, ul. Krucza 36

Is the manufacturer of products in branch of:

 • Parts and sub-sets of elektronic branch
 • Electronic lamps and semiconductor
 • Sources of light
 • Electro acustic equipment
 • Teletechnical equipment
 • Technological machines and equipment for electronic industry
 • Proffesional electronic equipment
 • Elektronic equipment for general use

 

 

 

Dane techniczne

Produkcja: Polska
Wytwórca: Gdańskie ZPZ
Czas powstania: ok. 1970 r.
Rodzaj pudełko: książeczkowe
Przedstawia: UNITRA