Pudełko UNIZET Warszawa

 Biuro Zbytu Sprzętu Teleradiotechnicznego

"UNIZET"

Warszawa, ul. Nowogrodzka 50

 poleca wyroby w zakresie:

 • Części i podzespołów elektronicznych
 • Lamp elektronicznych i półprzewodników
 • Sprzętu elektroakustycznego
 • Sprzętu teletechnicznego
 • Elektronicznego sprzętu profesjonalnego
 • Sprzętu oświetleniowego

Trade Office of Teleradiotechnical Equipment

"UNIZET"

Warszawa, ul. Nowogrodzka 50

Offer the products of:

 • Parts and sets of electronic equipment
 • Electronic lamps and semiconductor
 • Electroacustic equipment
 • Teletechnical equipments
 • Elektronical proffesional equipment
 • Lighting equipment 

Dane techniczne

Produkcja: Polska
Wytwórca: Gdańskie ZPZ
Czas powstania: ok. 1970 r.
Rodzaj pudełko: książeczkowe
Przedstawia: UNIZET Warszawa, ul. Nowogrodzka 50