Wagon osobowy dwuosiowy Ch 1123

Wagon osobowy serii Ch 1123 z 1903 r. (dawniej: Bh 1152, ex S77600) zbudowany został przez Pierwsze Galicyjskie Towarzystwo Akcyjne Budowy Wagonów i Maszyn w Sanoku. Zakupiono go na, powstałą w latach 1900 – 1904, Wąskotorową Kolej Lokalną Przeworsk – Dynów, na której pracował do 1980 r.

Do Muzeum Kolejnictwa Zarząd Kolei Dojazdowych w Chełmie Lubelskim przekazał go bezpłatnie z lokomotywowni w Przeworsku 1 września 1988 r. Pierwotny rozstaw osi wagonu był typowy dla wąskiego toru w monarchii Austro – Węgierskiej i wynosił 760 mm. Gdy w latach 50-tych XX w. Kolej Przeworską przekuto na prześwit 750 mm, również zestawy kołowe wagonu otrzymały analogiczny rozstaw. Obiekt posiada 26 miejsc siedzących oraz masę własną 5,8 t. Wagon już niedługo będzie eksponowany na skansenie Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie.

Źródło: https://e-sochaczew.pl/ Autor: Łukasz Popowski

Dane techniczne

Produkcja: Austro-Węgry
Wytwórca: Pierwsze Galicyjskie Towarzystwo Akcyjne Budowy Wagonów i Maszyn w Sanoku
Czas powstania: 1903 rok
Szerokość torów: 750 mm