Mina kontaktowa zagrodowa wz. SM-5

Wzór SM-5 przystosowana do stawiania z okrętów podwodnych. Wchodziła w skład uzbrojenia Polskiej Marynarki Wojennej do 1939 roku.

SM-5 była miną kotwiczno-uderzeniową z hydrostatycznym (działającym na zasadzie różnicy ciśnień) przyrządem głębokości.

Dane techniczne

Produkcja: Francja
Wytwórca: Satter-Harle
Czas powstania: pierwsza połowa XX wieku
Masa całkowita: 1 108 kg
Masa miny: 430 kg
Ładunek wybuchowy: 220 kg trotylu
Ładunek detonatora: 0,75 kg melinitu
Wysokość wraz z wózkiem kotwicznym: 1,51 m
Długość minliny: 200 m
Zanurzenie maksymalne: 30 m
Głębokość stosowania: do 250 m