Mina kontaktowa zagrodowa wz. 08-39

Mina kontaktowa zagrodowa galwaniczno-uderzeniowa wzór 08/39.

Dane techniczne

Produkcja: Polska
Wytwórca: Wytwórnia Parowozów Zakładów Ostrowieckich w Warszawie
Czas powstania: lata 1935 - 1939
Ciężar materiału wybuchowego: 115 kg
Ciężar całkowity: 592 kg
Głębokość stosowania: do 110 m