Aparat tlenowy ewakuacyjny ISAM-48

Aparat tlenowy o obiegu zamkniętym. Tzw. aparat ucieczkowy, służący do ewakułacji załóg łodzi podwodnych i czołgów. Z braku innego sprzętu wykorzystywany jako aparat nurkowy.

W roku 1959 nurkowie wojskowi szkoleni byli na aparatach ISAM-48 wyprodukowanych w ZSRR. Były to aparaty o obiegu zamkniętym, co oznaczało, że gazy wydychane z płuc oczyszczane były i regenerowane w aparacie. Nie był to aparat do nurkowania swobodnego. Można na nim było nurkować tylko do głębokości 10 metrów ze względu na to, że był to aparat tlenowy. W tym sprzęcie można było przebywać przeciętnie około pół godziny pod wodą i w tym czasie wykonywać prace podwodne.

Dane techniczne

Produkcja: ZSRR
Wytwórca: brak danych
Czas powstania: lata 50-te XX wieku