7 mm strzelba myśliwska (tzw. "Kniejówka")

Strzelba produkowana w końcu XIX wieku.

Dane techniczne

Produkcja: brak danych
Wytwórca: brak danych
Czas powstania: koniec XIX wieku