Kołowy transporter opancerzony SKOT wersja zaporowa

Wersja inżynieryjna transportowa SKOT opracowana w Wojskowym Instytucie Techniki Uzbrojenia w latach 70-tych. Przeznaczony do ustawiania zapór minowych.

Dane techniczne

Produkcja: Polska, Czechosłowacja
Wytwórca: Fabryka Samochodów Ciężarowych w Lublinie
Czas powstania: lata 1963 - 1971
Masa: 12 900 kg
Załoga: 2-4 ludzi
Uzbrojenie: km 12,7 mm DSzK
Opancerzenie: max. 12 mm
Prędkość: max. 95 km/h; pływania
Zasięg: 740 km