45 mm armata uniwersalna 21-KM

W 1932 r. do uzbrojenia marynarki wojennej ZSRR przyjęto armatę uniwersalną 21-K, skonstruowaną na bazie standardowej armaty przeciwpancernej kał. 45 mm wz. 1932, wyposażoną w podstawę morską oraz zamek półautomatyczny.

 

Była to broń montowana na okrętach różnych klas, przezna­czona do niszczenia zarówno celów powietrznych, jak i nawodnych. W czerwcu 1941 r. w radzieckiej flocie wojennej było 2156 armat 21-K. W 1943 r. w ZSRR rozpoczęto produkcję zmodernizowanej wersji 21-KM. Do momentu przerwania produkcji seryjnej w 1947 r. wykonano 1209 armat 21-KM.

Eksponowana armata stanowiła uzbrojenie okrętu podwodnego typu „M"-ORP „Kaszub", przekazanego Polskiej Marynarce Wojennej po zakończeniu II wojny światowej.

Dane techniczne

Dane Techniczne
Produkcja: ZSRR
Wytwórca: brak danych
Czas powstania: lata 1932 - 1947
Kaliber: 45 mm;
Masa działa z tarczą ochronną: 867 kg;
Masa pocisków odłamkowego: 1,06 - 1, 41 kg;
Szybkostrzelność: 25-30 strz./min.;
Donośność pozioma: 10,6 km;
Donośność pionowa: 5,5 - 5,8 km;
Obsługa: 3 osoby;
Armata produkcji : ZSRR.