W 1937 r. inżynier G.D. Dorochin z Biura Konstrukcyjnego Zakładów nr. 8 zaproponował opracowanie armaty przeciwlotniczej kalibru 85 mm na bazie podwozia armaty przeciwlotniczej kal. 76 mm, wz. 1931.

Prace nad tą armatą rozpoczęły się w 1938 r. w biurze konstrukcyjnym Fabryki Artylerii nr 8 w ZSRR. Została ona skonstruowana na zlecenie Głównego Zarządu Artylerii Armii Czerwonej. Służyła do zwalczania wszystkich typów samolotów lecących na wysokości do 3000 m.

Opracowana zaraz po II wojnie światowej przez L K. Łoktiewa. Przyjęto ją na wyposażenie armii radzieckiej w połowie lat 50. i używano aż do 1991 r. Po wycofaniu jej z Armii Czerwonej, wiele egzemplarzy trafiło do uzbrojenia różnych państw należących do Wspólnoty Niepodległych Państw (np. Ukrainy).