Samolot szturmowy IL-10

Samoloty Ił-10 skonstruowano w ZSRR w 1943 r. jako wersję rozwojową słynnego Ił-2m3. Produkowano je seryjnie od sierpnia 1944 r., a po raz pierwszy zastosowano bojowo wiosną 1945 r. lł-10 były produkowane w ZSRR do początku lat 50. Łącznie powstało tam 4966 samolotów tego typu.

 Samoloty szturmowe lł-10 przyjęto do uzbrojenia polskiego lotnictwa w 1949 r. W Polsce użytkowano zarówno maszyny produkcji radzieckiej, jak i B-33, produkowane na licencji w Czechosłowacji. W latach 1957-60 r. lł-10 i B-33 wycofano z lotnictwa szturmowego, zastępując je samolotami odrzutowymi Lim-2.

Eksponowany w muzeum samolot był użytkowany w polskim lotnictwie do 1957 r.

Dane techniczne

Dane Techniczne
Produkcja: ZSRR
Wytwórca: Woroneskie Zakłady Lotnicze, zakłady Aviakor, CSKB-Progress
Czas powstania: lata 1944 - 1957
Załoga: 2 osoby;
Silnik: tłokowy AM-42 o mocy 2000 KM;
Masa całkowita maks.: 6 335 kg;
Prędkość maks.: 530 km/h;
Pułap: 4 000 m;
Zasięg maks.: 800 km;
Uzbrojenie: 2 działka WJa kal. 23 mm, 2 km SzKAS kal. 7,62 mm, 1 nkm UBT kal. 12,7 mm, 570 kg bomb lub 4-8 niekierowanych pocisków rakietowych RS-132;
Samolot produkcji: ZSRR.