Gąsienicowy transporter opancerzony TOPAS-2AP

Transportery TOPAS, produkowane przez czechosłowacki przemysł obronny, wprowadzono do uzbrojenia Ludowego Wojska Polskiego w pierwszej połowie lat sześćdziesiątych. Pojazdy tego typu, przystosowane do pływania, były użytkowane w 7. Dywizji Desantowej, tzw. niebieskich beretach.

 Eksponowana w muzeum wersja TOPAS-2AP, z uzbrojeniem zamontowanym w obrotowej wieżyczce, została zaprojektowana w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Wersja ta była wprowadzana na uzbrojenie 7. Dywizji Desantowej od kwietnia 1971 r.

Transportery "TOPAS" wycofano z uzbrojenia Wojska Polskiego w połowie lat dziewięćdziesiątych.

Dane techniczne

Dane Techniczne
Produkcja: Czechosłowacja
Wytwórca: PPS Detva
Czas powstania: lata 1962-1972
Załoga: 3 ludzi + 12 żołnierzy desantu;
Masa całkowita: 16 t;
Uzbrojenie: 1 wielkokalibrowy karabin maszynowy KPWT kal. 14,5 mm i sprzężony z nim karabin maszynowy PKT kal 7,62 mm;
Napęd: silnik P-V6 o mocy 300 KM;
Maksymalna prędkość: jazdy - 60 km/h, pływania -10,8 km/h;
Zasięg jazdy: 550 km;
Transporter produkcji: czechosłowackiej.