Parowóz serii TKi3 nr 119

Tendrzak T9 (oznaczenie kolei pruskich) przeznaczony był do pracy manewrowej i prowadzenia lekkich pociągów towarowych.Fabryka Union-Giesserei,Lokomotivfabrik & Schifswerft w Królewcu zbudowała w latach 1901-1914 2060 egzemplarzy, a ponadto 133 dla kolei alzackich i 23 dla innych odbiorców.Po roku 1918 na PKP pracowało 310 parowozów (DOKP Poznań,Gdańsk,Warszawa,Wilno,Katowice),a 10 znajdowało się w gestii Rady Portu Wolnego Miasta Gdańska.Była to bardzo użyteczna w eksploatacji i najliczniejsza seria parowozów na PKP.

Po wybuchu II wojny światowej Niemcy przejęli 271 parowozów,część z nich udało się rewindykować.Po zakończeniu II wojny światowej parowozy te pracowały do lat 60 w służbie PKP.Ostatni parowóz tej serii został skreślony ze stanu MD Kamieniec w 1969 roku.Niektóre z przekazanych do przemysłu parowozów tej serii jeszcze slużyły do początku lat 70 XX wieku.Do dnia dzisiejszego zostało zachowanych 5 egzemplarzy tej serii.

Parowóz nr 119 pracował na PKP do 1957 roku,głównie w parowozowniach Poznań Główny Towarowy i Leszno.Po skreśleniu z inwentarza został przekazany do Huty Warszawa.Od 1973 roku eksponowany jest w Skansenie Taboru Muzeum Kolejnictwa w Warszawie.

Dane techniczne

Produkcja: Prusy
Wytwórca: Union Giesserei, Königsberg
Czas powstania: 1913 rok
Prędkość maksymalna: 65 km/h
Rok produkcji: 1913
Masa służbowa: 59 900 kg
Układ osi: 1'C
Długość całkowita: 10 700 mm
Średnica kół napędnych: 1 350 mm
Średnica kół tocznych: 1 000 mm
Zapas wody: 7 m3
Zapas węgla: 2 t