Seryjną produkcję samochodów opancerzonych rozpoczęto w 1963 roku. W połowie lat sześdziesiątych FUG-i weszły na wyposarzenie pododdziałów rozpoznawczych i przeciwpancernych WP. Samochody FUG na przełomie lat sześdziesiątych i siedemdziesiątych zostły wys\cofane z uzbrojenia i zastąpione samochodami opancerzonymi BRDM-2.

Bojowe wozy piechoty BWP zostały opracowane w Związku Radzieckim w latch sześdziesiątych. Do uzbrojenia Wojska Polskiego trafiły w 1973 roku. Stanoeią podstawowy pojazd jednostek Wojsk Zmechanizowanych. Prezentowany eksponat został zbudowany w 1979 roku, ostatnią jednostką w której pełnił słżbę była 15 Giżycka Brygada Zmechanizowana. W 2003 roku został przekazany do zbiorów muzeum WP.

Więcej artykułów…