100mm Armata Polowa wz, 1944 (BS-3)

Armata skonstruowana w ZSRR w 1943 r.. przeznaczona głównie do niszczenia środków ogniowych nieprzyjaciela, w tym czołgów i innych opancerzonych pojazdów. Stosowana bojowo przez Armię Czerwoną w końcowyjn okresie II w.ś. Wiatach 1944-51 wyprodukowano w ZSRR 3796 armat wz. 1944.

 

W 1951 r. działa tego typu przyjęto na uzbrojenie pułków artylerii przeciwpancernej ludowego Wojska Polskiego. W 1965 r. wycofano je z jednostek pierwszoliniowych i przekazano do jednostek Obrony Terytorialnej Kraju. Wiatach 90. armaty wz. 1944 zostały ostatecznie wycofane z uzbrojenia polskiej armii.

Dane techniczne

Dane Techniczne
Produkcja: ZSRR
Wytwórca: brak danych
Czas powstania: lata 1944 - 1951
Kaliber: 100 mm;
Obsługa: 7 ludzi;
Masa w położeniu bojowym: 3650 kg;
Masa pocisku odłamkowo-burzącego: 15,6 kg;
Pocisku przeciwpancernego: 15,9 kg;
Szybkostrzelność: 10 strz./min.;
Donośność: 20 km.