75 mm Działo samobieżne Jagdpanzer 38 (T) "Hetzer"

Konstrukcję pojazdu opracowano na zlecenie dowództwa Wehrmachtu w 1943 r. w zakła­dach BMM w Pradze, gdzie w kwietniu 1944 r. rozpoczęto ich produkcję seryjną. Działo było ponadto produkowane od lipca tego roku w zakładach Skoda.

 Do końca wojny powstały 2584 działa tego typu. Ich produkcję konty­nuowano w Czechosłowacji po zakończeniu działań wojennych. W armii tego państwa nosiły oznaczenie ST-I. Egzemplarze zaku­pione przez Szwajcarię oznaczano jako G-13. Jedno działo „Hetzer" zostało zdobyte przez powstańców warszawskich 2 sierpnia 1944 r. Dokonali tego żołnierze Batalionu AK „Kiliński" oraz Oddziału Osłonowego Wojskowych Zakładów Wydawniczych. Początkowo działo stanowiło element powstańczej barykady na ul. Szpitalnej. Później jednak zostało wyre­montowane i pod nazwą „Chwat" stacjono­wało na terenie gmachu Poczty Głównej. Eksponowane działo należało prawdopo­dobnie do 73. Dywizji Piechoty Wehrmachtu. Zostało wysadzone przez niemiecką załogę w czasie odwrotu 17 stycznia 1945 r. w rejonie Błonia.

Dane techniczne

Dane Techniczne
Produkcja: Niemcy
Wytwórca: brak danych
Czas powstania: lata 1944 - 1945
Kaliber: 75 mm
Załoga: 4 osoby;
Masa: około 15,8 t;
Opancerzenie - maks.: 60 mm;
Uzbrojenie: armata PaK 39 kal. 75 mm, 1 km MG 34;
Napęd: silnik Praga AE o mocy 160 KM;
Prędkość maks.: 40 km/h;
Działo produkcji: niemieckiej .