Samolotszkolno-treningowy TS-8 BIES

Samolot TS-8 „Bies" został zaprojektowany w Instytucie Lotnictwa przez zespół konstruktorów pod kierunkiem doc. inż. Tadeusza Sołtyka. Był on przeznaczony do wszechstronnego szkolenia w pilotażu podstawowym, a także do szkolenia i treningu w pilotażu wyższym z zastosowaniem elementów szkolenia bojowego. „Bies" był pierwszym polskim powojennym samolotem z polskim silnikiem, produkowanym w dużych seriach dla lotnictwa wojskowego.

 W lipcu 1955 r. odbyły się pierwsze loty próbne prototypu TS-8, a po trzech latach rozpoczęto produkcję wielkoseryjną tych samolotów w zakładach WSK Mielec. Ogółem zbudowano 250 „Biesów". Seryjne TS-8 były dostarczane do oficerskich szkół lotniczych (m.in. od 1958 r. „Biesy" znajdowały się w Oficerskiej Szkole Lotniczej w Dęblinie) oraz różnych jednostek Wojsk Lotniczych, Wojsk Obrony Powietrznej Kraju i lotnictwa Marynarki Wojennej. Od połowy lat 60., w miarę wprowadzania nowych samolotów szkolnych TS-11 „Iskra", samoloty TS-8 były stopniowo wycofywane ze służby. Pojedyncze „Biesy" wykorzystywano jako maszyny łącznikowe do końca lat 70.

Dane techniczne

Dane Techniczne
Produkcja: Polska
Wytwórca: Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego PZL-Mielec
Czas powstania: lata 1957 - 1960
Załoga: 2 osoby;
Silnik: gwiazdowy WN-3 o mocy 320 KM;
Masa całkowita: 1 672 kg;
Prędkość maks.: 315 km/h;
Pułap: 5 900 m;
Zasięg: 620 km;
Samolot produkcji: polskiej.