Opancerzony samochód rozpoznawczy BRDM

Pojazdy BRDM, skonstruowane w ZSRR w końcu lat pięćdziesiątych, wprowadzono na uzbrojenie Ludowego Wojska Polskiego na początku lat sześćdziesiątych. Były one szeroko stosowane w oddziałach rozpoznawczych większości rodzajów wojsk, zastępując stosowane dotychczas lekkie kołowe transportery opancerzone BTR-40.

 Podwozia BRDM wykorzystywano także do produkcji specjalnej wersji uzbrojonej w wyrzutnie kierowanych przeciwpancernych pocisków rakietowych 3M6, a później także 9M14M "Malutka". Ta wersja była stosowana w pododdziałach przeciwpancernych wojsk zmechanizowanych.

Dane techniczne

Dane Techniczne
Produkcja: ZSRR
Wytwórca: brak danych
Czas powstania: lata 1957 – 1966
Załoga: 5 ludzi;
Masa bojowa: 5,6 t;
Uzbrojenie: 1 km SGMB kal.7,62 mm lub 1 wkm DSzK kal. 12,7 mm ustawiony·na kadłubie;
Pancerz: maks. 12 mm;
Napęd: silnik GAZ-40P o mocy 90 km;
Maksymalna prędkość: jazdy 75-90 km/h; pływania 8-9 km/h;
Zasięg jazdy: 500 km;
Pojazd produkcji: ZSRR.