152mm Haubica WZ. 1943 (D-1)

Działo zaprojektowano w ZSRR na przełomie 1942/43 r W jego konstrukcji wykorzystano m.in. łoże produkowanej już haubicy polowej wz. 1938 kał. 122 mm. Nowe haubice były przeznaczone głównie do niszczenia umocnień polowych, stanowisk artyleryjskich oraz zgrupowań wojsk przeciwnika.

 

Haubice tego typu przyjęto oficjalnie na uzbrojenie Armii Czerwonej w sierpniu 1943 r. Były one przydzielane do jednostek artylerii korpusowej i armijnej oraz jednostek Odwodu Naczelnego Dowództwa. W latach 1943-49 w ZSRR wyprodukowano 2827 dział tego typu. W 1950 r. haubice wz 1943 zostały przyjęte także na uzbrojenie ludowego Wojska Polskiego.

Dane techniczne

Dane Techniczne
Produkcja: ZSRR
Wytwórca: brak danych
Czas powstania: lata 1943 - 1949
Kaliber: 152 mm;
Obsługa: 10 ludzi;
Masa na stanowisku ogniowym: 3 600 kg;
Masa pocisku odłamkowo-burzącego: 40-44 kg;
Masa pocisku ppanc: 49 kg;
Szybkostrzelność: 3-4 strz./min.;
Donośność maks.: 12,4 km;
Haubica produkcji: ZSRR .