305 mm lufa haubicy wz. 1915

Haubica została skonstruowana w Rosji na zamówienie dowództwa floty wojennej jako działo dla artylerii nadbrzeżnej. Jednak w 1915 r. także dowództwo armii rosyjskiej przyjęło haubice tego typu do uzbrojenia swojej artylerii. Ich podstawowym zadaniem było niszczenie silnie ufortyfikowanych pozycji obronnych nieprzyjaciela, w tym również żelbetonowych forty­fikacji stałych.

 

Haubicę transportowano na większe odległości drogą kolejową, po uprzednim rozmonto­waniu ich na kilka części. Do 1 listopada 1917 r. wypro­dukowano 30 haubic wz. 1915. W walkach w latach 1916-1917 utracono 12 dział tego typu. W styczniu 1933 r. w uzbrojeniu Armii Czerwonej znajdowały się 34 haubice wz. 1915. Nie były użyte bojowo w wojnie z Finlandią zimą 1939/40, natomiast zostały wyko­rzystane do ostrzeliwania niemieckich umocnień w czasie walk o Królewiec wiosną 1945 r.

Eksponowana lufa została wyprodukowana w Zakładach Obuchowskich w 1916 r.

Dane techniczne

Dane Techniczne
Produkcja: Rosja
Wytwórca: Zakłady Obuchowskich
Czas powstania: 1916 rok
Kaliber: 304.8 mm;
Masa lufy·z·zamkiem: 16,219 kg;
Masa haubicy w położeniu bojowym:: 331,7-470,9 kg;
Masa pocisków burzących: 64,783 kg;
Szybkostrzelność: 1/3 min;
Donośność: 13.4 km;
Haubica produkcji: rosyjskiej.