Parowóz serii Tr203 nr 451

Parowozy serii Tr203 budowano w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej w latach 1942-1946. Były przeznaczone do obsługi alianckich pociągów wojskowych w Europie, podczas działań wojennych we Francji. W latach 1945-1946 PKP otrzymało 500 takich parowozów w ramach pomocy UNRRA. Obsługiwały one lekkie pociągi towarowe, ruch manewrowy, a także pociągi pasażerskie.

Parowóz nr 451 został zbudowany w zakładach w Limie (USA) w 1945 roku. Po wycofaniu z eksploatacji przekazano go w 1983 roku do Muzeum Kolejnictwa w Warszawie, gdzie jest eksponowany na wystawie zabytkowego taboru.

Dane techniczne

Produkcja: USA
Wytwórca: Lima Locomotive Works
Czas powstania: 1945 rok
Układ osi: 1’D
Prędkość maksymalna: 65 km/h
Moc: 662 kW (900 KM)
Nadciśnienie pary w kotłach: 1,3 MPa (13 at)
Masa parowozu: 73,7 t