Parowóz serii Ty2 nr 572

Parowozy te były budowane w latach 1942-1944 w wielu fabrykach w Niemczech, a także w krajach znajdujących się pod okupacją niemiecką. Wyprodukowano ich ok. 6 000. Była to najliczniejsza seria parowozów (niemieckie oznaczenie serii BR52) przeznaczonych do obsługi niemieckich transportów wojskowych. 

Lokomotywy te miały udaną konstrukcje, były proste w obsłudze i utrzymaniu, a ich właściwości techniczne umożliwiały swobodną jazdę po torach o słabej nawierzchni oraz w terenie górskim, tak w ruchu towarowym, jak i w pasażerskim.

Po II wojnie światowej PKP eksploatowały 1 206 tych parowozów. Oznaczono je serią Ty2. W 1962 roku w ZSRR zakupiono ich jeszcze 200. Parowóz nr 572 został zbudowany w 1942 roku w zakładach Schichau w Elblągu.

Po wycofaniu z eksploatacji, w 1995 roku przekazano go do Muzeum Kolejnictwa w Warszawie, gdzie jest eksponowany na wystawie zabytkowego taboru.

Dane techniczne

Produkcja: Niemcy
Wytwórca: F. Schichau GmbH, Maschinen- und Lokomotivfabrik, Elbing
Czas powstania: 1943 rok
Układ osi: 1’E
Prędkość maksymalna: 80 km/h
Seria tendra: 30D43
Moc: 787 kW (1 070 KM)
Nadciśnienie pary w kotle: 1,6 MPa (16 at)
Masa parowozu: 147 t