Podnośnik "Sekundant"

Służył do stemplowania stropów grożących zawaleniem.

Dane techniczne

Produkcja: Niemcy
Wytwórca: PAUL SCHULZE z Lubeki
Czas powstania: lata 1940-55
Wytrzymałość: ok. 2000 kg