Sygnalizacja gestowa

Komunikacja na odległość dla strażaków była zawsze ważna. Jak się porozumieć na odległość w zasięgu pola widzenia, gdy wokoło jest hałas. Skuteczną próbą rozwiązania tego problemu jest sygnalizacja gestowa. W tym czasie powszechnym rozwiązaniem byli gońcy konni.

Dane techniczne

Produkcja: Polska
Wytwórca: brak danych
Czas powstania: połowa XX wieku