122mm Ciężka Armata Polowa wz. 1931-37

Armaty wz. 1931/37 zostały skonstruowane w ZSRR poprzez osadzenie lufy armaty wz. 31 na łożu haubicoarmaty wz 1937 W kwietniu 1939 r wprowadzono je oficjalnie na uzbrojenie Armii Czerwonej. Działa tego typu przydzielano do jednostek artylerii korpusnej i armijnej oraz jednostek Odwodu Naczelnego Dowództwa.

 

Wykorzystywano je głównie do niszczenia umocnień, stanowisk artyleryjskich oraz zgrupowań wojsk przeciwnika Armaty wz. 1931/37 wchodziły także w skład uzbrojenia jednostek ludowego Wojska Polskiego walczących na froncie wschodnim w latach 1943-45. Eksponowana armata w latach II w.ś. stanowiła uzbrojenie 1 Warszawskiej Brygady Artylerii Ciężkiej im. Józefa Bema.

Dane techniczne

Dane Techniczne
Produkcja: ZSRR
Masa działa w położeniu bojowym: 7 117 kg;
Masa pocisku odłamkowo-burzącego: 25 kg;
Szybkostrzelność: 5-6 strz./min.;
Donośność: 20 km.
Obsługa: 12 ludzi;
Wytwórca: brak danych