Artyleryjska stacja radiolokacyjna SNAR-2

Stacja SNAR - 2 przeznaczona była do wykrywania i określania bieżących współrzędnych biegunowych (azymut topograficznego i odległości w stosunku do stacji) celów ruchomych naziemnych i nawodnych, niezależnie od warunków atmosferycznych - w nocy, podczas mgły i zadymiania.

Teren obserwowany był sektorami. zasięg wykrywania stacji w dużym stopniu zależał od rzeźby otaczającego terenu i znajdujących się na nim przedmiotów terenowych - lasy, zagajniki, budynki. Stacja umożliwiała wykrywanie celów tylko w wypadku ich bezpośredniej widoczności wzdłuż linii: stacja-cel.

Skład kompletu stacji SNAR-2 to: aparatura radiolokacyjna, agregat zasilający AŁB-8M1-UD2 oraz urządzenia pomocnicze rozmieszczone w kabinie ciągnika artyleryjskiego AT-L. Dodatkowo stacja posiadała składany ZIP zawierający zapasowy agregat, magnetometry, lampy elektronowe.

Aparatura stacji składała się z urządzenia nadawczego, antenowo-przesyłowej, odbiorczego, pomiaru odległości, generatora impulsu azymutu topograficznego, zespołu wskaźników, układu zasilania elektrycznego, oscylografu kontrolnego, układu strojenia kanału wysokiej częstotliwości oraz urządzeń pomocniczych.

Dane techniczne

Produkcja: ZSRR
Zasięg wykrywania i śledzenia: 32 km
Martwa strefa stacji: do 200 m strz./min.
Ciężar stacji: 8 100 kg
Ciężar agregatu z paliwem: 375 kg
Długość stacji: 6 060 m
Szerokość stacji: 3 600 m
Wysokość stacji: 3 350 m
Maksymalna prędkość: 40 km/h
Prędkość po drogach gruntowych: 25 km/h
Czas rozwinięcia stacji: do 7 minut
Czas włączenia stacji przy pracującym agregacie: do 4 minut
Odległość·wykrywania
czołgu: do 14 km
samochodu: do 15 km
okrętu na morzu: do 25 km
Odległość obserwacji wybuchów
pocisków o kalibrze 85-152 mm: od 5 do 10 km
cele nawodne: do 25 km