Oświetlający pocisk rakietowy FLG - 5000

Pocisk oświetlający FLG ze spadochronem składa się z głowicy, kadłuba pocisku, komory spalania oraz części dennej. Głowica pocisku posiada w przedniej części otwór gwintowany do wkręcania odpowiednio zmodernizowanego zapalnika T - 7, a w dolnej części - gwint ze­wnętrzny do połączęnia z kadłubem pocisku. Zapalnik T - 7 podwójnego działania jest zapalnikiem czasowym. Kadłub pocisku służy do po­mieszczenia ładunku rozdzielającego, masy oświetlającej, spadochronu pomocniczego z tuleją dystansowa oraz spadochronu. W górnej czę­ści kadłub posiada gwint do połączenia z głowicą, a w dolnej do połączenia z dnem. W komorze spalania znajduje się ładunek napędowy, ła­dunek zapalający, dysza, ruszt.

Ładunek napędowy to laski prochu o ogólnym ciężarze 2 kilogramów. Ładunek zapalający proch czarny z za­płonnikiem elektrycznym. Dno zamyka komorę spalania i jest wkręcane w tylną część kadłuba, przez co kadłub i komora spalania są odpo­wiednio połączone. Wytrzymałość połączenia jest tak obliczona, że palący się ładunek rozdzielający, w czasie lotu pocisku, wytwarza takie ci­śnienie, iż rozrywa połączenie obu komór.

Strzał następuje po wysłaniu impulsu elektrycznego z zapalarki do zapłonnika pocisku, który jest otoczony podsypką z prochu czarnego. Rozżarzony przewód zapala podsypkę, a ta ładunek zapalający i dalej ładunek napędowy w komorze spalania. Podczas spalania ładunku napędowego powstające gazy przerywając folię uchodzą przez ruszt i dyszę na zewnątrz. Folia metalowa zapewnia uzyskanie odpowiednie­ go ciśnienia, niezbędnego dla równomiernego palenia się ładunku. Po osiągnięciu odpowiedniej siły ciągu następuje ruch pocisku do przodu. Wskutek przyspieszenia zaczyna działać urządzenie czasowe zapalnika. Po uzyskaniu założonej donośności, następuje zapalenie ładunku<br />rozdzielającego masy oświetlającej, powodując rozerwanie w miejscu połączenia kadłuba z komorą spalania - wyrzucając całą zawartość po­cisku do tyłu. Jednocześnie z tulei wysuwa się spadochron pomocniczy, który wyrywa z pojemnika spadochron zasadniczy - na nim zawisa masa oświetlająca.

1 - zapalnik T -1, 2 - gtowica, 3 - ładunek rozdzielający. 4 - kadłub, 5 - masa oświetlająca, 6 - spadochron pomocniczy, 7 - spadochron, 8 - dno, 9 - komora spalania, 10 - ładu­nek napędowy. 12-dysza. 13-ruszt. 14-folia metalowa, 15-zapłonnik etektr., 16-przewód zapłonowy, 17-zaślepka, 18-ładunek zapalający, 19-część denna, 20-brze­chwa