Pojemnik na dodatkowe ładunki dla 155 mm haubicy wz 1917

Produkcji Państwowej Wytwórni Uzbrojenia w 1932 r. pojemniki tego typu użyt­kowane były w Wojsku Polskim do 1939 r