Parowóz serii Pm2 nr 34

Parowóz ten jest jednym z 34 jakie pracowały na PKP po II wojnie światowej w DOKP Poznań i Gdańsk. Został wyprodukowany na zamówienie kolei niemieckich w roku 1936 w berlińskiej firmie Berliner Maschinenbau AG (BMAG),dawniej L.Schartzkopff z przeznaczeniem do obsługi pociągów pośpiesznych na trasach kolejowych o nawierzchni dopuszczającej nacisk 18 ton. Lokomotywy te stacjonowały w parowozowniach:Bydgoszcz Gł., Toruń oraz Iława. Na PKP wiekszość parowozów tej serii otrzymała tendry serii 34D44 od parowozów towarowych Ty4. Ostatnie parowozy tej serii zakończyły swoją służbę na PKP w 1978 roku. Dla celów muzealnych została zachowana lokomotywa serii Pm2 nr 34.

Do roku 1995 eksponowana była jako pomnik techniki na stacji Bydgoszcz Główna,a następnie została przekazana do warszawskiego Muzeum Kolejnictwa,gdzie możemy ją oglądać w skansenie lokomotyw.

Dane techniczne

Produkcja: Niemcy
Wytwórca: Berliner Maschinenbau AG vormals L. Schwartzkopff (BMAG)
Czas powstania: 1936 rok
Układ osi: 2`C1`
Długość całkowita: 23 905 mm
Masa służbowa: 175 100/173 800 kg
Prędkość maksymalna: 120/130 km/h
Pojemność skrzyni wodnej: 34 m3
Pojemność skrzyni węglowej: 10 t
Nadciśnienie pary w kotle: 16 at