Wagon towarowy z pomostem hamowniczym

Od roku 1927 koleje niemieckie Deutsche Reichsbahn Gesellschaft (DRG) zamawiały już niemal wyłącznie wagony towarowe o konstrukcji ujednoliconej, określanej w Niemczech mianem tzw. budowy „wymiennej” (niem. Austauschbau), a więc zbudowane już zgodnie z zachowaniem zasady pełnej wymienności części.

Dotyczyło to również krytych wagonów towarowych zaliczanych do tzw. grupy serii (niem. Gattungsbezirk) „Dresden”, obejmującej różne typy wagonów o powierzchni ładunkowej większej niż 24 m2.

Ogółem, w latach 1927-37 zbudowanych zostało dla DRG ponad 3 800 wagonów krytych budowy ujednoliconej rodzaju „Dresden”, spełniających kryteria budowy „wymiennej”, o konstrukcji stalowej nitowanej.

Dane techniczne

Produkcja: Niemcy
Wytwórca: brak danych
Czas powstania: ok 1933 rok
Długość ze zderzakami: 12 800 mm
Rozstaw osi: 7 700 mm
Długość ładunkowa: 10 720 mm
Powierzchnia ładunkowa: 29,4 m2
Granica obciążenia: 16,0 t
Masa własna: ~14 500 kg
Hamulec: Kunze-Knorr (Kk-GP) i ręczny
Rodzaj łożysk: ślizgowe (Pa2)
Prędkość maksymalna: 80 km/h (pierwotnie: 90 km/h)