Parowóz serii Okl27 nr 26

W latach 20. XX wieku polscy konstruktorzy opracowali dokumentację techniczną parowozu tendrzaka do obsługi ruchu podmiejskiego. W PKP nadano mu oznaczenie OKl27. Zastąpił on starsze parowozy pochodzenia pruskiego i austryjackiego. Zakłady H. Cegielskiego w Poznaniu w latach 1928-1933 wyprodukowały 122 parowozy tej serii. Po wojnie PKP eksploatowały ich jeszcze 95. Parowóz nr 26 zbudowano w 1931 roku.

Po wycofaniu z eksploatacji, w 1978 roku został ustawiony jako pomnik techniki w Lokomotywowni Warszawa Praga. W 1999 roku oddano go w depozyt do Muzeum Kolejnictwa w Warszawie, gdzie jest obecnie eksponowany na wystawie taboru kolejowego.

Dane techniczne

Produkcja: Polska
Wytwórca: H. Cegielski Spółka Akcyjna, Poznań
Czas powstania: 1931 rok
Układ osi: 1’C1’
Prędkość maksymalna: 80 km/h
Moc: 684 kW (930 KM)
Nadciśnienie pary w kotle: 1,4 MPa (14 at)
Masa parowozu: 85 t
Zapas wody: 10 (9) m³
Zapas węgla: 3,5 (4) t