130 mm armata M-46

130 mm armata ciągniona M-46 została skonstruowana jako środek do zwalczania artylerii przeciwnika, mający zastąpić stare 122 mm armaty ciągnione wz.1931/1937 A-19. Powstała na początku lat pięć­dziesiątych, a po raz pierwszy dostrzeżona w 1954 roku. Kaliber armaty (130 mm) wywodzi się prawdopodobnie z artylerii okrętowej, w której dawniej był powszechnie stosowany.

M-46 to potężne i ciężkie działo, charakteryzujące się dużą donośnością maksymalną pocisku, wynoszącą 27 150 m, osiągniętą dzięki zastosowa­niu m.in. długiej lufy (około 58 kalibrów). Tak znaczny zasięg spowodo­wał, że armata przez wiele lat spełniała istotną rolę w uzbrojeniu jedno­stek artyleryjskich kilku armii. Obecnie działo wychodzi z uży­cia z powodu dużej masy, wynoszącej w położeniu marszo­wym 8450 kg, a jej znaczna część przypada na ło­że dolne z ogonami. Dużą masę mają również: oporopowrotnik, lemiesze i tarcza ochronna. W związku z tym armata jest holowana zwykle za po­mocą ciągnika gąsienicowego i wymaga stosowania dwukołowego przodka. W położeniu marszowym lufa wraz z zespołem od­rzutu jest przesuwana do tyłu.

Armatę M-46 we własnej wersji produkują Chiny - typ 59-1 wraz z rodziną amunicji dalekonośnej (pocisk typu ERFB-BB ma zasięg 38000 m). Amunicję kalibru 130 mm wytwarza również Izrael i Republika Południowej Afryki. Indie jako jedyny kraj opracowały samobieżną wersję tego działa. Zbudowano je na zmodyfikowanym podwoziu czołgu Vijayanta. W miarę stopniowego wycofywania armat M-46 z uzbrojenia, propo­nuje się ich modernizację, polegającą na zamontowaniu na dotychczaso­wym łożu 155 mm luf długości 45 kalibrów, przystosowanych do strzela­nia standardową amunicją NATO.

Dane techniczne

Produkcja: ZSRR
Kaliber działa: 130 mm
Ciężar działa: 7 700 kg
Długość lufy: 7,6 m
Długość działa: 11,73 m
Szerokość działa: 2,45 m
Maksymalna donośność: 27 150 m
Prędkość pocz. poc.: 900 m/s
Ciężar pocisku: 33,4 kg
Obsługa: 8 żołnierzy
Kąt ostrzału poziomego: od -2,5 do +45 stopni
Kąt ostrzału pionowego: 50 stopni