240 mm Wyrzutnia rakietowa BM-24

Wyrzutnia rakietowa BM – 24 była kolejnym typem słynnej wyrzutni z okresu II wojny światowej BM-13 Katiusza. Jej zasadniczą różnicą był znacznie powiększony kaliber pocisków – do 240 mm. Jednak z powodu zbyt małej donośności, wynoszącej 11 000 metrów, zrezygnowało dość szybko z tego typu uzbrojenia (podobny sprzęt w armiach NATO miał donośność większą o około 5 km).

Pocisk rakietowy kalibru 240 mm na torze lotu był stabilizowany brzechwowo. Jego stosunkowo krótki korpus o dość dużej średnicy powodował, że pocisk ten miał dużą siłę rażenia.

Wyrzutnia zamontowana była na podwoziu samochodu ciężarowego ZIŁ-157. Na nim zamontowana była wyrzutnia kratowana na 12 pocisków (2 rzędy po 6 prowadnic). W jednostkach pancernych wyrzutnię pocisków rakietowych BM-24 montowano na podwoziu artyleryjskiego ciągnika gąsienicowego AT-S.

Następcą tej wyrzutni był największy system artylerii rakietowej, stosowany jeszcze w latach osiemdziesiątych – BM-25. Wszedł on do służby w 1957 i był pierwszym systemem z pociskami napędzanymi paliwem ciekłym. W tym czasie nie miał żadnego odpowiednika na świecie.

Dane techniczne

Produkcja: ZSRR
Kaliber pocisku: 240 mm
Masa pocisku: 112,5 kg
Ciężar wyrzutni: 2 720 kg
Ciężar samochodu ZIŁ-157: 9 500 kg
Długość wyrzutni: 6,8 m
Długość pocisku: 1,18 m
Donośność: 11 000 m
Kąt ostrzału poziomego: 105 stopni
Kąt ostrzału pionowego: 0 do 45 stopni