Tendrzak T9 (oznaczenie kolei pruskich) przeznaczony był do pracy manewrowej i prowadzenia lekkich pociągów towarowych.Fabryka Union-Giesserei,Lokomotivfabrik & Schifswerft w Królewcu zbudowała w latach 1901-1914 2060 egzemplarzy, a ponadto 133 dla kolei alzackich i 23 dla innych odbiorców.Po roku 1918 na PKP pracowało 310 parowozów (DOKP Poznań,Gdańsk,Warszawa,Wilno,Katowice),a 10 znajdowało się w gestii Rady Portu Wolnego Miasta Gdańska.Była to bardzo użyteczna w eksploatacji i najliczniejsza seria parowozów na PKP.

Parowozy serii TKt48 budowano w latach 1950-1957. Były przeznaczone do obsługi pasażerskiego ruchu lokalnego i lekkich pociągów towarowych. W zakładach H. Cegielskiego w Poznaniu wyprodukowano ich 96 (w tym 6 na eksport do Albanii), a w chrzanowskim FABLOK-u 101, wszystkie dla PKP.

Parowóz został wyprodukowany w 1942 roku w belgijskiej firmie "La Meuse". Dane historiograficzne na temat tej lokomotywy są nader skromne.Podobnie jest z danymi technicznymi.Nieznany jest pierwotny nabywca tego parowozu i miejsce jego eksploatacji.Niektóre źródła wspominają o zakładach Graefl Schaffgot`sche Werke. Wiadomo że w 1945 roku trafił do Polski,gdzie pracował w Kopalni Węgla Kamiennego Bobrek w Bytomiu.

Ciężki parowóz przemysłowy wyprodukowano w 1938 roku w fabryce Borsiga w Hennigssdorfie koło Berlina dla sieci kolei piaskowych hrabiego Ballestrem-Sandbahngesellschaft des Grafen von Ballestrem,w której zakłady Borsiga miały 50% udziałów.

Parowozy serii Tr203 budowano w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej w latach 1942-1946. Były przeznaczone do obsługi alianckich pociągów wojskowych w Europie, podczas działań wojennych we Francji. W latach 1945-1946 PKP otrzymało 500 takich parowozów w ramach pomocy UNRRA. Obsługiwały one lekkie pociągi towarowe, ruch manewrowy, a także pociągi pasażerskie.

Więcej artykułów…