Gazomierz licznikowy firmy MAX BESSIN & Co z 1940 roku

Dane techniczne

Produkcja: Niemcy
Wytwórca: MAX BESSIN & Co z Berlina
Czas powstania: Rok produkcji 1940
Przepustowość: 2,4 m3/h
Wymiary: